Inženirska geodezija

Zakoličba objektov

Zakoličba objekta je postopek, pri katerem objekt, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, lociramo na samo parcelo. Zakoličbo se izvede ob upoštevanju pogojev, določenih v gradbenem dovoljenju. Izdela se zakoličbeni zapisnik, v katerem so navedeni podatki o gradbenem dovoljenju ter projektni dokumentaciji. Zakoličba objekta je pogoj za pričetek gradnje.

Izračuni količin izkopov in nasipov

Količino izkopa in nasipa se izračuna na osnovi geodetskih meritev obstoječega stanja in končnega stanja terena.

Kontrolne meritve premikov objektov

Za ugotavljanje položajnih in višinskih premikov se periodično izvajajo geodetske meritve, ki se jih medsebojno primerja.