Kataster stavb

Vpis stavbe v kataster stavb

Vpis stavbe v kataster stavb je postopek evidentiranja stavbe v evidenco katastra stavb. Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da je zemljišče pod stavbo, ki pripada tej stavbi, evidentirano v zemljiškem katastru.

Sprememba podatkov katastra stavb

Sprememba podatkov katastra stavb se izvede, ko je stavba že vpisana v kataster stavb, spremeni pa se:

  • Številka stavbe ali dela stavbe
  • Lega, oblika ali površina
  • Dejanska raba
  • Številka stanovanja ali poslovnega prostora
  • Če se združi ali deli stavba ali deli stavbe
  • Če se izbriše stavba ali del stavbe

Evidentiranje stavbe

Evidentiranje stavbe je postopek, v katerem sta združena postopka določitve zemljišča pod stavbo in vpisa stavbe v kataster stavb.